Demontage

De demontage is begonnen, eerst de schermen en het voorfront verwijderen om vervolgens met de steunen te beginnen waarmee hij in de kantelbok gehangen gaat worden.

                         Thumbs up for WD40!  😀